Clickwalk
Turning bar Navigation bar Turning bar
Sted: Handelshøyskolen BI Synsfelt:
ClickWalk Image
Utenfor hovedinngang
   Linker:   
Snu deg helt rundt. Snu deg 135 grader til venstre. Snu deg 90 grader til venstre. Snu deg 45 grader til venstre. Snu deg 45 grader til høyre. Snu deg 90 grader til høyre. Snu deg 135 grader til høyre. Snu deg helt rundt. Snu deg helt rundt. Snu deg 135 grader til venstre. Snu deg 90 grader til venstre. Snu deg 45 grader til venstre. Snu deg 45 grader til høyre. Snu deg 90 grader til høyre. Snu deg 135 grader til høyre. Snu deg helt rundt.
Drammen
Dette synspunktet
Handelshøyskolen BI Handelshøyskolen BI Handelshøyskolen BI Handelshøyskolen BI Handelshøyskolen BI Handelshøyskolen BI - Resepsjon Handelshøyskolen BI Sykepleierhøgskolen Sykepleierhøgskolen Sykepleierhøgskolen Handelshøyskolen BI Høgskolen i Buskerud Sykepleierhøgskolen Sykepleierhøgskolen Høgskolen i Buskerud Handelshøyskolen BI Handelshøyskolen BI The Norwegian School of Management BI - Reception Handelshøyskolen BI
Clickwalk